Α.Ε.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ