Α.Ε.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ