Α.Ε.Κ.

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ