ΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ