Π.Α.Ο.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ