Π.Α.Ο.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ