ΙΤΑΛΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ