ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

ΤΡΙΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ