ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ