ΡΟΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ