ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ