ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ