Οι τροπαιούχοι

19 φορές Μάλμε

13 φορές Γκέτεμποργκ

12 φορές Νόρσεπινγκ

7 φορές Χέλσινγκμποργκ, Τζουργκάρντεν

6 φορές Έλφσμποργκ

ADVERTISING

5 φορές ΑΙΚ

4 φορές ΓΚΑΙΣ, Έστερ, Χάλμσταντ

2 φορές Έργκριτε, Ατβίνταμπεργκ

1 φορά Κάλμαρ, Χάμαρμπι, Σλέιπνερ

Οι κατακτήσεις

1924-1925 ΓΚΑΙΣ

1925-1926 Έργκριτε

1926-1927 ΓΚΑΙΣ

1927-1928 Έργκριτε

1928-1929 Χέλσινγκμποργκ

1929-1930 Χέλσινγκμποργκ

1930-1931 ΓΚΑΙΣ

1931-1932 ΑΙΚ

1932-1933 Χέλσινγκμποργκ

1933-1934 Χέλσινγκμποργκ

1934-1935 Γκέτεμποργκ

1935-1936 Έλφσμποργκ

1936-1937 ΑΙΚ

1937-1938 Σλέιπνερ

1938-1939 Έλφσμποργκ

1939-1940 Έλφσμποργκ

1940-1941 Χέλσινγκμποργκ

1941-1942 Γκέτεμποργκ

1942-1943 Νόρσεπινγκ

1943-1944 Μάλμε

1944-1945 Νόρσεπινγκ

1945-1946 Νόρσεπινγκ

1946-1947 Νόρσεπινγκ

1947-1948 Νόρσεπινγκ

1948-1949 Μάλμε

1949-1950 Μάλμε

1950-1951 Μάλμε

1951-1952 Νόρσεπινγκ

1952-1953 Μάλμε

1953-1954 ΓΚΑΙΣ

1954-1955 Τζουργκάρντεν

1955-1956 Νόρσεπινγκ

1956-1957 Νόρσεπινγκ

1957-1958 Γκέτεμποργκ

1959 Τζουργκάρντεν

1960 Νόρσεπινγκ

1961 Έλφσμποργκ

1962 Νόρσεπινγκ

1963 Νόρσεπινγκ

1964 Τζουργκάρντεν

1965 Μάλμε

1966 Τζουργκάρντεν

1967 Μάλμε

1968 Έστερ

1969 Γκέτεμποργκ

1970 Μάλμε

1971 Μάλμε

1972 Ατβίνταμπεργκ

1973 Ατβίνταμπεργκ

1974 Μάλμε

1975 Μάλμε

1976 Χάλμσταντ

1977 Μάλμε

1978 Έστερ

1979 Χάλμσταντ

1980 Έστερ

1981 Έστερ

1982 Γκέτεμποργκ

1983 ΑΙΚ

1984 Γκέτεμποργκ

1985 Μάλμε

1986 Μάλμε

1987 Μάλμε

1988 Μάλμε

1989 Μάλμε

1990 Γκέτεμποργκ

1991 Γκέτεμποργκ

1992 Νόρσεπινγκ

1993 Γκέτεμποργκ

1994 Γκέτεμποργκ

1995 Γκέτεμποργκ

1996 Γκέτεμποργκ

1997 Χάλμσταντ

1998 ΑΙΚ

1999 Χέλσινγκμποργκ

2000 Χάλμσταντ

2001 Χάμαρμπι

2002 Τζουργκάρντεν

2003 Τζουργκάρντεν

2004 Μάλμε

2005 Τζουργκάρντεν

2006 Έλφσμποργκ

2007 Γκέτεμποργκ

2008 Κάλμαρ

2009 ΑΙΚ

2010 Μάλμε

2011 Χέλσινγκμποργκ

2012 Έλφσμποργκ