ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ