Π.Α.Ο.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ