ΒΕΛΓΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ