ΓΑΛΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ