ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ