ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ