ΓΑΛΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ