ΡΩΣΙΑ 2018

ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ