ΡΩΣΙΑ 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ