ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ