ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ