ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ