ΝΟΤΙΓΧΑΜ

ΤΡΙΤΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ