ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ