ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ