ΤΕΝΝΙΣ

ΤΡΙΤΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ