ΠΑΡΑΞΕΝΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ