Π.Α.Ο.Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ