ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ 02 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ